söndag 10 november 2013

Utepedagogik på Eden: Skryllegården

                                         "I  förskolans uppdrag ingår att medverka till att barnen tillägna sig
                                         ett förhållningssätt till naturen och miljö och får förståelse för människns
                                         delaktighet i naturens olika kretslopp".  (Förskola i utveckling; Solna 2010)                                       Vi iakttog olika växter och färg nyanser i skogen.                                         Och där finns en Uggla!!!!!!!!
Pedagoger : Tilani, Linnea och Git 2013-11-05

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar