söndag 3 november 2013

Föräldrasamverkan: Drop-in på Myran 2013-10-31                                                 När Hortensia kom på besök.."Förskolan har ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation
mellan förskolans personal och barnens familjer."
(Läroplanen för förskolan Lpfö 98 )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar