söndag 10 november 2013

Experiment: Luft och vatten (2)

                                      På barnens egna initiativ.. gör vi experimenten omigen.
 Barnens kommentar  och iakttagelser: "När man trycker,  går luften upp starkare och vattnet går ner snabbare".
 "Vattnet puttar luften upp, luften puttar på det andra vattnet som kommer ner.


                Luften syns inte  men tar plats.
" Barnen ska ges utrymme för att uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" ( Förskola i utveckling 2010)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar