torsdag 19 mars 2015

Myran:Tango på Myran                                                   Vi räknar takten och dansar tango!!

tisdag 25 mars 2014

Utepedagogik: Längdbegrepp
Pedagog: Linnea

Josefin upptäcker morgonsolen

I förskolan kan barn få möjlighet att urskilja olika naturfenomen (åska, vind regna) m m.
Här behöver vuxna hjälpa barn att fokusera på vad de ser och hör att kunna tolka detta.
(Förskola i utveckling, Solna 2010)

Pedagog: Tilani

torsdag 20 mars 2014