söndag 24 november 2013

Cuisenaire-stavar

                                     Vi gör en stor kvadrat med hjälp av Cuisenaire-stavar
                                          Olika användningsområden med Cuisenaire-stavar.

                           Vi räknar hur många kvadrater vi kan hitta inom den stora kvadraten..
                                                        "Vilka stavar passa in nu?"
"Geometri, dvs. rum, form, läge och riktning samt tal och mätning är ett internationellt och historiskt perspektiv för det matematiska innehållet i förskola". (Förskola i utveckling, 
Solna 2010)

Pedagog: Tilani

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar