söndag 12 januari 2014

Matte som språk

                          Matte som språk

En enkel övning för att visualisera och kombinera matte och språklekar  med hjälp av Kaplastavar, tärningar och siffror. (Tal och antal)

                                       Ordkunskap: Minst, mer, mest, mer än,
                                                             fler, fler än, flest
                                                             få, färre. färre än
                                                             många, lika många,  
                                                             minst, mindre än

                                                  Tärningar som visar tal och antal

                                                                        Tal


                                                                      Kaplastavar

                               Frågeställningar: Vem har mest? vem har lika många som..? 
                               Ahmed har två stavar. Hur många har fler stavar än han. ....etc

                                Pedagoger: Tilani, Hortensia och Linnea

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar